Faith Transmitted Through Catholic Art

Take up Your Cross and Follow Me!

Take up Your Cross and Follow Me!

  1. thatwillbethewayhome reblogged this from faithoncanvas
  2. omnia-in-kairos reblogged this from faithoncanvas
  3. faithoncanvas reblogged this from faithoncanvas